Председател на БОСД

Елена Христова

Тел. 089-852-7329
ул. “Пловдивско поле” №6, гр. София – 1756

Трудов стаж:

От м. януари 1999г. до момента Експерт  обучение и развитие, отдел “Научна информация и учебна дейност”
 1990-1999 г  Старша мед. сестра в Хирургична к-ка на НОЦ-София
 1988-1990 г.  Операционна мед. сестра в Операционен блок на НОЦ-София
 1980-1988 г.  Мед. сестра в Хирургична клиника на НОЦ-София
 Име и адрес на работодателя  СБАЛО-ЕАД, София, ул.”Пловдивско поле” №6 п.к. 1756
 Заемана длъжност  Експерт обучение и развитие
 Основни дейности и отговорности  Организация и координация на процеса на продължително обучение и специализация на медицински и немедицински специалисти

Образование, квалификация

1975-1979 г. Полувисше медицинско образование, Полувисш медицински институт , София
 2003-2004 г. Здравен мениджмент-специалист, УНСС-София
 2004-2008 г. Публична администрация-бакалавър, НБУ-София
 2010-2011 г. Публична администрация-магистър, УНСС-София
Компетенции
чужд език
Квалификационен курс “Разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС”, ИСК при УНСС-София
Квалификационен курс “Координатори на клинични проучвания”
Английски език  – ниво „добро”
 Организационни умения
Комуникативност, управление и администрация на хора, работа в екип
 Допълнителна информация Членство в БАПЗГ и БОСД; от м. септември 2013 г. – Председател на БОСД асоцииран член на EONS ,член на ISNCC, член на Българска асоциация за клинични проучвания; секретар на Комисия по етика към СБАЛО

Заместник председател

Петя Найденова

Тел. 0887 523 428