Следдипломно обучение

СБАЛ по ОНКОЛОГИЯ – ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И  ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – 2017 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ФЕЛДШЕРИ 2014г. – изтегли в word формат