Дружеството е основано на 29.12.2004 г. с 55 учредители.

Броят на членовете към началото на 2016 г. е 210.

В дружеството членуват специалисти по здравни грижи от цялата онкологична мрежа в страната.

От март 2005 г. БОСД е член на Европейското онкологично сестринско дружество.


Промени в устава на БОСД: тук


X ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ

12 – 14 юни 2020 г. в хотел RIU Правец

(прочети повече)