„Комплексно поведение при тумори в малкия таз“ – Научна конференция на СБАЛ по Онкология – ЕАД, провела се  в периода 19-21 юни 2015 г. в хотел „Риу Правец Ризорт“, гр. Правец.

Темата на  конференцията беше особено актуална, като подчерта необходимостта от адекват­но комплексно поведение при лечението.

По време на конференцията, на специално предвидена в програмата сестринска сесия 18 членове на БОСД от страната се   представиха с 12 доклада,  които имахме  възможността да дискутираме заедно. Това  определено допринесе за обогатяването на познанията  ни като специалисти по здравни грижи и за възможноста за по-адекватно реагиране към спецификата на проблема.

Резюметата на докладите можете да видите тук.

 

„Национална конференция по болка“ 2015

slides zala

Проблемът болка е интердисциплинарен и засяга няколко специалности. На него би трябвало да гледаме не само от медицинска гледна точка, но и да отчитаме огромното му социално значение.

В периода 11-13 декември 2015 г., в Новотел Пловдив, гр. Пловдив се проведе Национална конференция по болка – 2015.

Инициатори на конференцията бяха Образователна академия по онкология, Българското дружество по неврология и Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Това е първата по рода си за България интердисциплинарна конференция по болка, която обедини три значими специалности – неврология, онкология и ревматология.

На организираната специална сестринска сесия 25 членове на БОСД от страната се представиха блестящо с петнадесет доклада в които беше разгледана онкологичната болка във всичките й аспекти.

Резюметата на докладите можете да видите тук.