Month: април 2016

Научна конференция на тема: Новости в онкологията на главата и шията

Краен срок за изпращане на резюмета: 05 МАЙ 2016 Срок за ранна регистрация: до 05 МАЙ [...]

СБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 5 (пет) свободни длъжности за медицински сестри-специализанти

Днес, 11.03.2016 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на [...]